BIP

Organami spółki celowej są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

Do składu organu wyznaczone zostały następujące osoby:

 1. Pan Sławomir Najnigier – przez Prezydenta Wrocławia
 2. Pan Bogdan Cybulski – przez Prezydenta Wrocławia
 3. Pani Edyta Olechno – przez Prezydenta Wrocławia
 4. Pan Zbigniew Korzeniowski – przez Prezydenta Wrocławia
 5. Pan Marian Dymalski – przez Prezydenta Wrocławia

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd

Sposób reprezentacji podmiotu: Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki  upoważniony jest Zarząd lub Członek Zarządu wraz z Prokurentem.

Dane osób wchodzących w skład organu:

Zarząd:

 1. Marcin Przychodny – Prezes Zarządu
 2. Katarzyna Starzonek – Wiceprezes Zarządu

Prokurenci:

 1. Anita Fornalczyk – Prokurent
 2. Damian Błądek – Prokurent
 3. Paweł Rychel- Samoistny Prokurent

Stadion Wrocław

Al. Śląska 1
54-118 Wrocław

Dojazd

Tel. +48 71 77 68 000
Tel. +48 71 77 68 011
Fax +48 71 77 68 001
biuro@stadionwroclaw.pl

X