BIP

Organami spółki celowej są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

Do składu organu wyznaczone zostały następujące osoby:

 1. Pan Zbigniew Korzeniowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Pan Andrzej Dziuba- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Pan Adam Roczek – Członek Rady Nadzorczej
 4. Pan Tomasz Kobierski – Członek Rady Nadzorczej

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd

Sposób reprezentacji podmiotu: Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki  upoważniony jest Zarząd lub Członek Zarządu wraz z Prokurentem.

Dane osób wchodzących w skład organu:

Zarząd:

 1. Marcin Przychodny – Prezes Zarządu
 2. Marta Urbanek- Wiceprezes Zarządu

Prokurenci:

 1. Anita Fornalczyk-Różańska – Prokurent
 2. Damian Błądek – Prokurent
 3. Paweł Rychel- Samoistny Prokurent

Stadion Wrocław

Al. Śląska 1
54-118 Wrocław

Dojazd

Tel. +48 71 77 68 000
Tel. +48 71 77 68 011
Fax +48 71 77 68 001
biuro@stadionwroclaw.pl

X