Nietypowe lekcje na stadionie – Stadion Wrocław włącza się do projektu „Szkoła w mieście”

W roku szkolnym 2018/2019, Stadion Wrocław przyłącza się do projektu edukacyjnego „Szkoła w Mieście”. Program, który Departament Edukacji Gminy Wrocław zainicjował w 2012 roku, polega na uatrakcyjnianiu lekcji poprzez przeprowadzanie zajęć dydaktycznych w przestrzeni miejskiej. W ramach projektu oferujemy możliwość wykorzystania Stadionu Wrocław jako nietypowej pomocy naukowej do przeprowadzania zajęć szkolnych.

Przygotowaliśmy propozycję zajęć na Stadionie Wrocław w ramach dwóch bloków tematycznych, z których każdy składa
się z 3 możliwych tematów lekcji. Szkoły wybierają jeden lub dwa tematy, realizowane w czasie 45 minut każdy. Można też zostać u nas dłużej i zrealizować wszystkie tematy.

 1. Matematyka na Stadionie Wrocław – podczas zajęć stosowane jest innowacyjne i angażujące podejście do rozwijania umiejętności matematycznych i zdobywania wiedzy. Nauka zagadnień, odbywa się poprzez połączenie tematyki piłki nożnej, infrastruktury stadionu oraz przedstawienia matematyki w codziennym funkcjonowaniu w sporcie. Pozwala to na naukę sprawności rachunkowej, odczytywanie oraz interpretowanie danych
  i używanie pojęć matematycznych, jak również kształtowanie procesu argumentacji i logicznego rozumowania. Zajęcia są organizowane dla uczniów szkół podstawowych II etapu edukacyjnego
  klas IV-VI oraz VII-VIII.

Tematy:

 1. W poszukiwaniu geometrii na boisku;
 2. Liczby na trybunach;
 3. Liczbowy mecz.
 1. Nauki przyrodnicze na Stadionie Wrocław – Stadion Wrocław dysponujący naturalną murawą o powierzchni 7140 m2 jest obiektem, na którym codziennie zachodzą złożone reakcje chemiczne, zarówno te naturalne jak również wywoływane i kontrolowane przez człowieka. Połączenie zajęć dydaktycznych z doświadczeniami chemicznymi oraz prezentowaniem efektów tych działań bezpośrednio na Stadionie Wrocław, pozwala na przeprowadzenie zajęć w sposób innowacyjny oraz interesujący, których wartość dydaktyczna jest niezwykle wysoka. Zajęcia są organizowane dla uczniów szkół podstawowych II etapu edukacyjnego tj. klas V-VI oraz VII-VIII.

Tematy:

 1. Murawa Stadionu Wrocław;
 2. Model atomu z wykorzystaniem piłek oraz Stadionu Wrocław;
 3. Nowoczesne materiały wykorzystywane na Stadionie Wrocław.

Zajęcia są zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji.

Wszystkich uczestników zajęć zapraszamy również na zwiedzanie stadionu w promocyjnej cenie.

Więcej szczegółów i kontakt w zakładce: SZKOŁA W MIEŚCIE – LEKCJE NA STADIONIE WROCŁAW

Stadion Wrocław

Al. Śląska 1
54-118 Wrocław

Dojazd

Tel. +48 71 77 68 000
Tel. +48 71 77 68 011
Fax +48 71 77 68 001
biuro@stadionwroclaw.pl

X